ÇED Başvuru Dosyası
14 Mart 2013
İLAN
İlimiz Ermenek İlçesi Aşağıçağlar Köyü civarında Yeşilnehir Enerji Üretim Dağıtım İnş. San. ve Tic. Ltd Şti tarafından gerçekleştirilmesi planlanan “Yalman II HES (2,90MWm/2,60MWe)” projesi için hazırlanmış olan ÇED Başvuru Dosyası Bakanlığımızca uygun bulunmuş olup Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci başlamıştır. ÇED süreci tamamlanıncaya kadar projeye ilişkin görüş, soru ve önerilerin değerlendirilmek üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yazılı olarak verilmesi gerekmektedir.
Söz konusu faaliyetle ilgi ÇED Başvuru Dosyası Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde incelenebilir.
Kamuoyuna duyurulur.