Karaman Valiliği
Karaman Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Karaman Valiliği
Karaman Valiliği

1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

16 Ocak 2020
1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI
1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI
1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI
1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI
1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

İlimiz, Merkez İlçesi, Kırbağı Mahallesi 3911 ada 29 parselin bir kısmına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9.maddesi, 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri uyarınca T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 15.01.2020 tarihinde re'sen onaylanmıştır.

Bakanlığımızın yazılı bildirimine istinaden Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33 ncü maddesi uyarınca bahse konu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 16/01/2020 tarihinden itibaren İl Müdürlüğümüz, İmar ve Planlama Şube Müdürlüğü ilan panosunda ve internet sayfasında 1 ay süreyle askıda kalacaktır.

Bahse konu planlara ilişkin itirazların askı süresi içinde Karaman Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ne iletilmesi gerekmektedir.     

İlanen duyurulur. 16/01/2020


Dokümanlar
Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır