Karaman Valiliği
Karaman Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Karaman Valiliği
Karaman Valiliği

MİLLET BAHÇESİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

21 Eylül 2020

İlimiz, Merkez ilçesi Ali Şahane,  İmaret ve Külhan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan muhtelif parsellerde Millet Bahçesi amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9.maddesi, 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri uyarınca T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 15.09.2020 tarihinde re'sen onaylanmıştır.

Bakanlığımızın yazılı bildirimine istinaden bahse konu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 21/09/2020 tarihinden itibaren İl Müdürlüğümüz, İmar ve Planlama Şube Müdürlüğü ilan panosunda ve internet sayfasında 1 ay süreyle askıda kalacaktır. Ayrıca Ali şahane Mahallesi, İmaret Mahallesi ve Külhan Mahallesi muhtarlık binasında bilgilendirme ilanı yapılmaktadır.

Bahse konu planlara ilişkin itirazların askı süresi içinde Karaman Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ne iletilmesi gerekmektedir.     

İlanen duyurulur. 21/09/2020


Dokümanlar


Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır